Öğretim Görevlisi Muhammet ATALAY
Babaeski Meslek Yüksekokulu
Muhammet ATALAY
Doğum Tarihi : 11.08.1980 / Adana
Yabancı Diller : English
Telefon : 0 (288) 512-54-83 Dahili : 115
KLÜ E-Posta : atalay@kirklareli.edu.tr
Diğer E-Posta : muhammetatalay@gmail.com
Uzmanlık Alanları
Management Science, Operations Research, Fuzzy Logic, Artificial Neural Networks, Applied Maths, Mathematics Education

İlgi Alanları
Econometry, Statistics, Artificial Intelligence

Eğitim Durumu

 • Lisans  2001 Yılı Mezunu
  Selçuk University/Faculty of Education/Mathematics Education Department
 • Yüksek Lisans  2005 Yılı Mezunu
  Selçuk University/Graduate School of Natural and Applied Sciences/Mathematics
 • Doktora  Devam Ediyor
  İstanbul University/Graduate School of Social Sciences/Business Administration/Quantative Methods

Akademik Ünvanlar

 • Öğretim Görevlisi  2009 Yılı
  Kırklareli Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu

Akademik ve İdari Görevler

 • Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  Müdür Vekili
    Ağustos 2013 tarihinden bu yana devam ediyor..
 • Trakya Kalkınma Ajansı
  Finans Özel İhtisas Komisyonu Üyesi
     2013 tarihinden bu yana devam ediyor..
 • Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  Yönetim Kurulu Üyesi
    Kasım 2011 tarihinden bu yana devam ediyor..
 • Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  Yüksekokul Kurulu Üyesi
    Kasım 2011 tarihinden bu yana devam ediyor..
 • Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  Müdür Yardımcısı
    Kasım 2011 - Ağustos 2013 tarihleri arasında.
 • Kırklareli Üniversitesi - Babaeski Meslek Yüksekokulu
  Öğretim Görevlisi
    Ekim 2009 tarihinden bu yana devam ediyor..

Yayınlar

» SCI, SCI Expended, SSCI veya AHCI Index Kapsamındaki Yayınları

Yalçınkaya, İ., Çinar, C. and Atalay, M., On the solutions of systems of difference equations, Advances in Difference Equations, Article ID 143943 (2008)


» Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Atalay, M., Cinar C. and Yalcinkaya I., On the positive solutions of systems of difference equations, International Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 24, No. 4, 443-447 (2005)


» Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Çinicioğlu, E., Atalay, M., Yorulmaz, H.: Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Bilişim Teknolojileri Dergisi (Journal of Information Technologies), Cilt 6, Sayı 2, 41-54 (2013). http://btd.gazi.edu.tr/index.php/BTD/article/view/223


» Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Çelik, E., Atalay, M., Bayer, H.; Yapay Sinir Ağları ve Destek Vektör Makineleri ile Deprem Tahmininde Sismik Darbelerin Kullanılması (Earthquake Prediction Using Seismic Bumps with Artificial Neural Networks and Support Vector Machines), 22. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2014 22nd), Trabzon, Nisan 2014 http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6830333


Atalay, M., Yorulmaz, H., Önay, O., Çinicioğlu, E.; Trafik Kazaları Analizi İçin Bayes Ağları Modeli; Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 31. Ulusal Kongresi; Bildiri No: 0324-082; Sakarya Üniversitesi, Sakarya (2011)


» Diğer

Atalay, M., Fark Denklem Sistemlerinin Çözümleri Üzerine, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Yrd. Doç.Dr. Cengiz ÇİNAR, Konya (2005)


Verdiği Dersler

» MAT13154 TİCARİ MATEMATİK (Dış Ticaret/İşletme Yönetimi/Büro Yönetimi YENİ MÜFREDAT)

Bu ders, 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Dış Ticaret, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı(İÖ) 1.Sınıflarda okutulmaktadır.

Dersin değerlendirme oranları: %30 Vize, %20 Ödev, %50 Final

Devam zorunluluğu olan öğrenciler, ödevlerini bu siteden takip ederek istenen tarihte sınıf görevlisine teslim edeceklerdir.

Derse devam zorunluluğu olmayan (alttan FF ile tekrar alan) öğrenciler, ödevlerini sınav haftası toplu olarak imza karşılığı teslim edeceklerdir.


» MAT13162 FİNANSAL MATEMATİK (Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YENİ MÜFREDAT)

Bu ders, 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) 1.Sınıf öğrencilerine okutulmaktadır.

Dersin değerlendirme oranları: %30 Vize, %20 Ödev, %50 Final

Devam zorunluluğu olan öğrenciler, ödevlerini bu siteden takip ederek istenen tarihte sınıf görevlisine teslim edeceklerdir.

Derse devam zorunluluğu olmayan (alttan FF ile tekrar alan) öğrenciler, ödevlerini sınav haftası toplu olarak imza karşılığı teslim edeceklerdir.


» BSG 106 MATEMATİK

Bankacılık ve Sigortacılık Programı (1. ve 2. Öğretim) 1. Sınıf


» BSG 206 (BANKACILIK VE SİGORTACILIK) İSTATİSTİK


» BSP 410 (BANKACILIK VE SİGORTACILIK İÖ) YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA


» BYA-355 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (1. ve 2. Öğretim) 2. Sınıf - İntibak ile Sınav Hakkı


» BYA352 TİCARİ MATEMATİK

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (1. ve 2. Öğretim) 2. Sınıf Güz Yarıyılı


» DTC406 (DIŞ TİCARET) İSTATİSTİK

Dış Ticaret Programı (1. ve 2. Öğretim) 2. Sınıf - İntibak ile Sınav Hakkı


» DTİ-354 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

Dış Ticaret Programı (1. ve 2. Öğretim) 2. Sınıf 


» DTP-305 TİCARİ MATEMATİK

Dış Ticaret Programı (1. ve 2. Öğretim) 2. Sınıf Güz Yarıyılı


» İŞL709 KANTİTATİF KARAR VERME TEKNİKLERİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4. Sınıf (1.Öğretim)


» IYP 106 MATEMATİK

İşletme Yönetimi Programı 1. Sınıf


» IYP 202 (İŞLETME YÖNETİMİ) İSTATİSTİK

İYP210 İstatistik (Kapanan İşletme Yönetimi (İÖ) Programı)  dersini alan öğrenciler de ödev ve ders notlarını bu sayfadan takip edeceklerdir.


» IYP 206 (İŞLETME YÖNETİMİ) TİCARİ MATEMATİK

İYP208 Ticari Matematik (Kapanan İşletme Yönetimi (İÖ) Programı)  dersini alan öğrenciler de ödev ve ders notlarını bu sayfadan takip edeceklerdir.


Duyurular