Yrd. Doç. Dr. Tahir Çetin AKINCI
Mühendislik Fakültesi
Tahir Çetin AKINCI
Yabancı Diller : İngilizce
Telefon : 0 (288) 214-05-14
KLÜ E-Posta : cetinakinci@kirklareli.edu.tr
Diğer E-Posta : cetinakinci@hotmail.com
Uzmanlık Alanları
Matematiksel Modelleme ve Analiz, İşaret İşleme, Kaos.

İlgi Alanları
Elektrik Elektronik- Bilgisayar

Eğitim Durumu

 • Doktora  2009 Yılı Mezunu
  Marmara Üniversitesi
 • Post Doktora  2011 Yılı Mezunu
  İstanbul Teknik Üniversitesi

Akademik Ünvanlar

 • Araştırma Görevlisi  2003 Yılı
  Marmara Universitesi
 • Yardımcı Doçent  2010 Yılı
  Kırklareli Üniversitesi

Akademik ve İdari Görevler

 • Mühendislik Fakültesi
  Dekan Yardımcılığı
    Temmuz 2011 tarihinden bu yana devam ediyor..
 • Mühendislik Fakültesi
  Fakülte Yönetim Kurulu
    Nisan 2011 tarihinden bu yana devam ediyor..

Yayınlar

» SCI, SCI Expended, SSCI veya AHCI Index Kapsamındaki Yayınları

Serteller, F., Bektas, Y., Nogay, H.S., Akinci, T.C., "Speed Estimation of Brushless Direct Current (BLDC) Motor with Multilayer Perceptron", PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY (Electrical Review), ISSN 0033-2097, R. 88 NR 9a/2012.


Akinci, T.C., Seker, S., Ekreni N., Yildirim, S., “Continuous Wavelet Transform for Ferroresonance Phenomena in Electric Power Systems”, International Journal of Electrical Power and Energy Systems-Elsevier , DOI: 10.1016/j.ijepes.2012.07.001.


S. Kocabey, S. Nogay, C. B. Fidan, B. Dursun, S. Gorgulu, C. Gokcol, T. C. Akinci, E. Aykut, "Environmental Assessment of Wind Energy Conversion Systems in Turkey", Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol.13, No.1, 2012, pp.307-318.


Akinci, T.C., Nogay, H.S., “Wind Speed Correlation Between Neighboring Measuring Stations”, Arabian Journal for Science and Engineering, Springer ,2012, DOI: 10.1007/s13369-012-0223-4


Ersoz, S., Akinci, T.C., Nogay, H.S., Dogan, G., Determination of wind energy potential in Kirklareli-Turkey, International of Green Energy- Taylor & Franchis, Online.9 March 2012, DOI:10.1080/15435075.2011.641702


Akinci, T.Ç., “Time- Frequency Analysis of the Current Measurement by Hall Effect Sensors for Electric Arc Welding Machine”, Mechanika, ISSN 1392 – 1207, No.5, Vol.85, 2010, pp.66-71.


Serteller N.F.O, Ak, A.G.,.Kocyigit, G., Akinci, T.C.,“Experimental Study of Moment Method for Undergraduates in Electromagnetic”, Electronics and Electrical Engineering, No.3, Vol.109, 2011, pp.113-116.


Varbak Nese, S., Kilic, O., Akinci, T.C., Analysis of Wind Turbine Blade Deformation with STFT Method, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 29(1): pp:679-686.


Seker,S., Onal, E., Kaynas,T., Akinci, T.C., A Neuro Detector Based on the Cybernetic Concepts for Fault Detection in Electric Motors, JVE Journal of Vibroengineering, Vol.13, No.4, December 2011, pp.629-637.


Akinci, T.C., Dursun, E., Seker, S., Kilic, O., “Coherence Analysis Between Hydrogen Flow and Electricity Current in Fuel Cell”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 28(2): 555-562.


Taskin, S., Seker, S., Karahan, M., Akinci, T.C., “Spectral Analysis for Current and Temperature Measurements in Power Cables”, Electric Power Components and Systems, Vol.37, Issue:4 , pp. 415 – 426, April (2009).


Taskin, S., Seker, S., Irgen, B, Akinci, T.Ç., “Reverse Power Data Analysis and Feature Extraction Based Upon Continuous Wavelet Transform for Electric Power Plants”, International Review of Electrical Engineering, Vol.5, No.5, 2010.


Akinci, T.C., Nogay, H.S., Gokmen, G., “Determination of Optimum Operation Cases in Electric Arc Welding Machine Using Neural Network”, Journal of Mechanical Science and Technology, Springer, 25 (4), 2011, pp.1253-1260.


Akinci, T.C., Ekren, N., “Detection of ferroresonance phenomenon for the west anatolian electric power network in Turkey”, Acta Scientiarum Technology, Vol.33, No.3, DOI: 10.4025/actascitechnol.v33i3.10199,2011.


Seker, S., Akinci, T.C., Taskin, S.,Spectral and Statistical Analysis for Ferroresonance Phenomenon in Electric Power System”, Electrical Engineering-Springer, DOI : 10.1007/s00202-011-0224-4.


» Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Akıncı, T. Ç., Sevindik, T. “Application Of Tina Program In Electrics and Electronic Education”, EJournal Of New World Science Academy, Vol.2, Numer:1, Article Number:A0019, ISSN:1306-3111, pp.72-77, (2007).


Yılmaz Ö., Akıncı, T. Ç., Tunçalp, K., “Expectations of the Students of Mechatronics in the Conversion of Technical Training Faculties into Technology Faculties of Technology”, Elsevier Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, pp.2652-2656, Doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.389, (2010).


Gökmen, G., Akinci, T.Ç., Tektas, M., Kocyigit, G., Tektas, N. Onat, N. “Evaluation of Student Performance in Laboratory Applications Using Fuzzy Logic”, Elsevier, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, pp.902-909. doi:10.1016/j.sbspro.2010.03.124, (2010),.


Taskın, S., Akıncı,T.Ç., Şeker, S., “An Application Of De-noising Based On Wavelet Transform For Temperature Signals Of The Generators In a Passenger Coach”, Istanbul University Journal of Electrical & Electronics Engineering, Vol.8, Number.2, pp.657-663, (2008).


Yilmaz, O., Ercetin, R., Akıncı, T.Ç., Ersoy, S., "Electrical Measurements and Analyses with Data Acquisition Devices (DAS) of Heating and Cooling Capacites of the Intercity Coaches", Solid State Phenomena, Vol. 147-149, pp.651-656, Trans Tech Publication, Switzerland, (2009).


» Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

Yılmaz, Ö., Akıncı, T.Ç., “Elektronik Eğitiminde Tina Programının Kullanılması”, 3e Electrotech Dergisi, No:129, ISSN:1303-4782, Sayfa:100-102, Mart (2005).


Kakilli,A., Akıncı, T.Ç., “ATP/EMTP ile Modellenen Bir İletim Sistemindeki Geçici Rejim Olayının Dalgacık Analizi ile İncelenmesi”, Otomasyon Dergisi, ISSN:1303-4820 ,No.160, Sayfa:130-132, Ekim (2005).


Kakilli, A., Akıncı, T.Ç., Yılmaz, Ö., “MÜTEF Elektrik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliğine İlişkin Beklentileri” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Cilt: 7 Sayı: 13 Bahar (2007), Sayfa:33–45.


Alp, H., Akıncı, T.Ç., Albora, M., “Jeofizik Uygulamalarda Fourier ve Dalgacık Dönüşümünün Karşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayfa:67-76, Sayı:1, Cilt:14, (2008).


» Uluslararası Konferans ve Sempozyumlar

Erçetin,R., Yılmaz, Ö., Akıncı, T.Ç., “Aydınlatma Eğitiminde Europic Programının Kullanımı”, Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Eylül (2005).


Küçük, H., Akıncı, T.Ç., “Seramik Malzeme Düzgünsüzlüklerinin Darbe Gürültüsü Yöntemi İle Belirlenmesi”, Conference For Computer Aided Engineering And System Modelling, Semptember 13- 15, Abant Palace Hotel, Bolu –Turkey, (2006).


Gokmen, G., Akıncı, T.Ç., Yılmaz, Ö., Tunçalp, K., “The Real Time Wavelet Denoising Of The Hall Effect Current Transformer”, International Workshop III: Mini Semposium on Applications of Wavelets to Real World Problems, University of Aydin, ISBN:97-975-00652-4-8, pp.51-55, University of Aydin, İstanbul, Turkey, May 28-29 (2008).


Akıncı, T.Ç., Kakilli, A., Yılmaz, Ö., “Using Continuous Wavelet Analysis in Electric Circuits, Examination Of Occurred Faults with Switching”, International Workshop III: Mini Semposium on Applications of Wavelets to Real World Problems, ISBN:97-975-00652-4-8, pp.51-55, University of Aydin, İstanbul, Turkey, May 28-29 (2008).


Yilmaz, O., Ercetin, R., Akıncı, T.Ç., Ersoy, S., "Electrical Measurements and Analyses with Data Acquisition Devices (DAS) of Heating and Cooling Capacites of the Intercity Coaches"; 4th Conference Mechatronic Systems and Materials - MSM 2008 Bialystok , Poland.


Ö.Yilmaz, T.Ç. Akinci, S. Kuseyri, “Bearing Fault Diagnosis in Electric Motors: The Example of Bahçeşehir Natural Gas Electric Plant”, Proceedings of 14th International Conference. Mechanika. 2009, Kaunas, Lithuania, page:133-136, April 3-4, 2009. ISSN 1822-2951.


Ö.Yilmaz, T.Ç.Akinci, K.Tunçalp, N.Ekren, “Simulation of the Heat Transfer Model of a Sample Thermal System, Which Was Created by Use of MATLAB and LabVIEW”, Proceedings of 14th International Conference. Mechanika. 2009, Kaunas, Lithuania, page: 128-132, April 3-4, 2009.ISSN 1822-2951.


Akıncı, T.Ç., Mokryani, G., Gökmen, G., Erken N., Şeker, S., “Analysis of Ferroresonance on Single PhaseBir Fazlı İletim Hattı Modeli Üzerinde Ferrorezonans Olayının İncelenmesi”, Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Mayıs, (2009).


Akinci, T.C., Seker, S., Ekren, N., “Spectral Analysis for Signals Based on Ferroresonance Phenomena in Electric Power System”, Journal of the Technical University Sofia, Branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN:1310-271, Vol. 14(1), pp.239-244, Bulgaria, (2009).


Akinci, T.C., Seker, S., Ekren, N., “Spectral Analysis for Signals Based on Ferroresonance Phenomena in Electric Power System”, Journal of the Technical University Sofia, Branch Plovdiv “Fundamental Sciences and Applications”, ISSN:1310-271, Vol. 14(1), pp.239-244, Bulgaria, (2009).


Akinci, T.C., Seker, S., Ekren, N., “Feature Extraction for Ferroresonance Phenomena in Electric Power System”, IASTED’09Modelling & Simulation, Albea-Canada, July,(2009).


Yildirim, S., Akinci, T.Ç., Seker, S., Ekren, N., “Determination of The Characteristic for Ferroresonance Phenomenon in Electric Power Systems”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol.55, ISSN:2070-3724, Oslo-Norway, (2009).


Tektaş, M., Tektaş, N., Onat, N., Gökmen, G., Koçyiğit, G., Akıncı, T.Ç., “Web Tabanlı Bulanık Mantık Eğitim Simülatörünün Başarıya Etkisinin İncelenmesi”, 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, KTU Trabzon- Turkey, page:1299-1303, ISSB:978-975-6983-63-8, 07-09 October (2009).


Tektaş, M., Tektaş, N., Onat, N., Gökmen, G., Koçyiğit, G., Akıncı, T.Ç., “Yapay Zeka Tekniklerinin Web Tabanlı Öğretimi ve Bir Müfredat Önerisi”, 3th International Computer & Instructional Technologies Symposium, KTU Trabzon- Turkey, page:1384-1388, ISSB:978-975-6983-63-8, 07-09 October (2009).


Yildirim, S., Bayram, D., Akinci, T.Ç., Seker, S.; “Continuous Wavelet Transform for Ferroresonance Phenomenon in Electric Power Systems”, The Fifth Semposium Wavelet Applications to The World Problems, ISBN:978 650 4303 038, Istanbul Aydin Unversity, June 7, (2010).


Bayram, D., Yildirim, S., Akinci, T.Ç., Seker, S.; “Multi Resolution Wavelet Analysis for Fault Detection in Indiction Motors”, The Fifth Semposium Wavelet Applications to The World Problems, ISBN:978 650 4303 038, Istanbul Aydin Unversity, June 7, (2010).


» Ulusal Konferans ve Sempozyumlar

Kakilli, A., Akıncı, T.Ç., Yılmaz, Ö., “Dalgacık Analizinin EKG Sinyallerine Uygulaması ve Sinyal Sıkıştırma”, Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu- BMYS’2005, Grand Yükseliş, KOCAELİ, Sayfa:700-707, 16-18 Kasım (2005).


Akıncı, T.Ç., Albora, A.M., “Sivas-Altınyayla’da (KUŞAKLI-SARİSA) Bulunan Hitit Uygarlığına Ait Kalıntılarının Batı Kısmının Araştırılması” IEEE 14.Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Siu (2006).


Akıncı. T.Ç., Albora. A.M., Uçan. O.N., “Hücresel Yapay Sinir Ağları (HYSA) Yöntemi Kullanarak Sivas-Divriği Bölgesi Akdağ Demir Cevherinin Rezervinin İncelenmesi”, ASYU 2006 Akıllı sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sepozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Sayfa:27- 30.


Akıncı, T.Ç., Alp, H., Albora, M., “Görüntü İşleme Modelinin Hazırlanması ve Wavelet (Dalgacık) Yöntemi Kullanılarak Bir Görüntü İşleme Uygulaması”, Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Kasım (2006).


Kocabey, S., Dursun, B., Akıncı, T.Ç., “Eğitim Kurumlarındaki Aydınlatmanın Etkin Enerji Kullanım Kriterleri Açısından İncelenmesi” Ulusal Aydınlatma Sempozyumu, İstanbul, 26-27 Kasım (2006).


Akıncı, T.Ç., Taşkın, S., Şeker, S., Kaymaz, H., “Dalgacık Dönüşümü Kullanılarak Bir Yolcu Otobüsü Alternatörünün Sıcaklık Değişiminin İstatistiksel Analizi” ELECO 2006, 6-10 Aralık, Bursa, Sayfa:187-191.


Tunçalp,K., Yılmaz, Ö., Akıncı, T.Ç., “Aydınlatma Programlarının Aydınlatma Eğitimi’ndeki Önemi ve Örnek Bir Uygulama”, Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Genç Araştırmacılar Sempozyumu- UMES’2007, KOCAELİ, Sayfa: 230-233, 20-22 Haziran (2007).


Seker, S., Taşkın, S., Akıncı, T.Ç., “Bir Yolcu Otobüsünün Yakıt Deposuna İlişkin Titreşim Sinyallerinin Analizi”, IEEE16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan (2008), Aydın-Didim.


Sönmez, Ü., Serteller, F., Akıncı T.Ç., “Asenkron Motorun Matlab Gui İle Eşdeğer Devre Parametrelerinin İncelenmesi” , UOS 2008, Teknik Eğitim Fakülteleri VII. Öğrenci Sempozyumu, Isparta, (2008).


» Yönetilen Lisansüstü Tezler

Cihat ALTIN, Wind Speed analysis for Spectral Methods, University of Yuzuncuyil, Institute of Nature Science, Electrical & Electranics Engineering, Van-Tukey (2011- ….).


Vedat ESEN, Mathematical and Statistical Methods in Electrical Power Systems, University of Marmara, Institute of Nature Science, Electrical Education Istanbul-Tukey (2010- 2011).Complated.


» Projeler

University of Marmara, BAPKO- FEN-E- 050608-138- Preparation of Artificial Intelligence Techniques in Web-Based Training Simulator.


Kırklareli Universitesi-KUBAB 001-Kırklareli Bölgesinde Rüzgar Enerjisi potansiyelinin Belirlenmesi ve Rüzgar Santrali yatırımı için Bölgenin Uygunluğunun Araştırılması


University of Marmara, BAPKO- FEN-E- 050608-138- Preparation of Artificial Intelligence Techniques in Web-Based Training Simulator.


University of Marmara, BAPKO- FEN-C-DRP-181208-0280- Detection of Ferroresonance in Electric Power Systems.


Verdiği Dersler

» Matematik 1

Genel Matematik 1
Sayılar
Reel Sayılar
Kümeler
Logaritma
Karmaşık Sayılar
Limit ve Süreklilik
Seriler


» Matematik 2

Limit
Türev
İntegral
Matris ve Determinant


» Temel Bilgi Teknolojileri 1

Temel Bilgisayar Kullanımı
Ofis Yazılımları
Word
Excel


» Temel Bilgi Teknolojileri 2

Exel ile Programlama
Power point
Access
Temel Programlama Dilleri
Algoritmalar